Donate Ủng Hộ Server

Bảng Giá Silk Tại SRO Chiến Thần

AE vui lòng không phá giá silk vì sự phát triển bền vững của Server

Đơn GiáSilk Nhận

50k

1100
100k2400
200k5000
500k13000

Khi donate duy trì server anh em còn được tặng thêm nhiều phần quà hấp dẫn khác dưa theo mốc nạp