Đăng ký
Tên hiển thị trên website mà bạn muốn. VD: Lộc Fuho
Tài khoản game của bạn
Bạn cần email để đăng nhập vào Website
Nhập mật khẩu của bạn, Lưu ý: Không nên đặt trùng với server khác
Ở đây bạn có thể viết liên kết giới thiệu của bạn bè (bỏ trống nếu không biết điền gì)