Quy Tắc

1. Chống Spam: Hãy tránh việc spam trong cộng đồng. Điều này gây mất trật tự và làm cho trải nghiệm của người chơi khác trở nên xấu.

2. Tuân thủ Luật Pháp: Hãy tuân thủ tất cả các quy định về bản quyền và luật pháp của quốc gia trong khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

3. Giữ Sạch Sẽ: Hãy giữ cho cộng đồng trong tình trạng sạch sẽ bằng cách tránh việc sử dụng ngôn ngữ xấu hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

4. Chống Cheat: Việc sử dụng cheat hoặc hack có thể làm thay đổi trải nghiệm của người chơi khác và gây mất công bằng cho những người chơi chơi lại đúng. Hãy tránh việc này để giữ cho trò chơi công bằng và chính xác.

5. Tôn Trọng Người Chơi Khác: Hãy tôn trọng người chơi khác trong cộng đồng. Điều này giúp tạo một môi trường trò chơi tốt đẹp và vui vẻ cho tất cả mọi người.